OK
aqua.arastaban.com
title-leftگالری title-right
bg-corner

خوراک پیش پرواری یا رشد

خوراک‌های پیش پرواری ما شامل گروهی از خوراک‌ها می‌باشند که زمان بین بچه ماهی تا پرواری (نوجوانی) را پوشش می‌دهند. در این خوراک نیز همانند خوراک‌های آغازین موادی با قابلیت هضم بالا جهت تامین نیازهای تغذیه‌ای ماهیان سرلوحه کار قرار می‌گیرد و با کمک مکمل‌های خاص سعی در حفاظت از سلامت سیستم گوارشی و به تبع آن افزایش شاخص‌های کیفی گله شده‌است.

مقاومت و سازگاری درمقابل عوامل بیماری‌زا واسترس‌های محیطی همچون تغییرات فصلی و آب و هوایی در فرایند پرورش با یک سیستم گوارش سالم راحت‌تر خواهد بود. بنابراین ایجاد مقاومت در ماهیان در این دوره از پرورش، می‌تواند در مقابل عوامل متغیر خارجی نقش تعیین کننده‌ای را ایفاءکند.

ادامه مطلب 


  


 

bg-corner