OK
aqua.arastaban.com
title-leftگالری title-right
bg-corner

خوراک پرواری گروماکس

مقادیر چربی این خوراک بالا می‌باشد و مصرف این خوراک در دوره برداشت محصول باعث بهبود ارزش غذایی گوشت شده و از لحاظ بازارپسندی بسیار به ماهیان غیرپرورشی نزدیک می‌شود. در این خوراک نیز حفظ کیفیت مواد اولیه و انرژی و پروتئین قابل‌هضم درحد بهینه از مهمترین اولویت‌ها می‌باشد. اسیدهای آمینه ضروری این خوراک از پودرماهی با کیفیت بالا تامین‌شده‌است و تنها منبع تامین کننده اسیدهای چرب ضروری فقط روغن‌ماهی می‌باشد. استفاده از منابع اولیه با منشاء دریایی در خوراک گروماکس باعث ارتقاء سلامت گله وکیفیت گوشت ماهی می‌شود.

ادامه مطلب 

 


 

bg-corner