OK
aqua.arastaban.com
title-leftویرایشگر title-right
bg-corner

خوراک پرواری مولتی‌ماکس


دسته خوراک‌های پرواری مولتی‌ماکس چاملی با هدف به حداکثر رساندن کیفیت گوشت تولیدی و تمرکز بر ایجاد حداکثر رشد فرموله‌شده‌است. اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای چرب ضروری که از ضروریات جیره محسوب می‌شوند از پودر ماهی با کیفیت بالا و روغن ماهی تامین‌گردیده‌است. این خوراک حاوی فسفولیپیدهای طبیعی و اسیدهای چرب امگا جهت بهبود جذب اسیدهای چرب و بهبود عملکرد غشاء سلولی می‌باشد. اسیدهای آمینه ضروری در تعادل با سطوح کلسیم و فسفر قراردارند. مولتی‌ماکس چاملی جزو ‌خوراک‌های اختصاصی طبقه‌بندی می‌شود که به کمک مکمل‌های بکار گرفته در آن بخوبی بحث سلامت گله را پوشش میدهد و تکوین موجود را بخوبی در کنار منبع پروتئینی قابل هضم بکار رفته تامین می‌نماید . با بهره‌گیری از مکمل‌های استفاده‌شده در خوراک مولتی‌ماکس، عملکرد سیستم گوارش که نقش تعیین کننده‌ای در سلامت و رشد موجود دارد، در شرایط اوج عملکردی قرار می‌گیرد.

 
ادامه مطلب


 

bg-corner