OK
aqua.arastaban.com
title-leftویرایشگر title-right
bg-corner

  خوراک لاروی


خوراک آغازین تولیدشده شرکت چاملی بر اساس نیازهای خاص تغذیه‌ای مرحله شروع تغذیه فعال بهینه شده‌است، از فرموله کردن جیره لاروی از مکمل‌های مخصوص جهت بهینه‌سازی روند تکوین لاروی و ایجاد سلامت فیزیولوژیک بهره‌برده‌شده است. مطالعات نشان می‌دهد که خوراک لاروی تولید شده باعث تحریک سیستم ایمنی شده و بر اساس بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیستم گوارش، تولید بچه ماهی با کیفیت بالا را دست یافتنی کرده‌است. از مهم ترین شاخصه های تاثیرگذار که این خوراک را منحصر به فرد کرده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ادامه مطلب
 

bg-corner